KOPÚ MOKROVOUSY, VČETNĚ UCELENÉ ČASTI K.Ú. DOHALICE A TŘESOVICE - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O VÝMĚNĚ NEBO PŘECHODU VLASTNICKÝCH PRÁV, ZŘÍZENÍ NEBO ZRUŠENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

datum vyvěšení: 23.06.2021 - datum svěšení: 09.07.2021

KOPÚ MOKROVOUSY, VČETNĚ UCELENÉ ČÁSTI K.Ú. DOHALICE a TŘESOVICE - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O VÝMĚNĚ NEBO PŘECHODU VLASTNICKÝCH PRÁV, ZŘÍZENÍ NEBO ZRUŠENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

18. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dohalice

datum vyvěšení: 21.06.2021 - datum svěšení: 28.06.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dohalice se koná 28.6.2021 od 17:00 v Hospůdce u Jonešů

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací v k.ú. Horní Dohalice

datum vyvěšení: 03.06.2021 - datum svěšení: 21.06.2021

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Horní Dohalice

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

datum vyvěšení: 31.05.2021 - datum svěšení: 19.06.2021

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Nechanicko za rok 2020

datum vyvěšení: 25.05.2021 - datum svěšení: 10.06.2021

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Nechanicko za rok 2020

Návrh Závěrečného účtu obce Dohalice za rok 2020

datum vyvěšení: 24.05.2021 - datum svěšení: 09.06.2021

Obec Dohalice - Návrh ZU 2020

17. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dohalice

datum vyvěšení: 17.05.2021 - datum svěšení: 25.05.2021

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období ( únor 2018 - duben 2021 )

datum vyvěšení: 10.05.2021 - datum svěšení: 27.05.2021

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období ( únor 2018 - duben 2021 )

Ceny vodného a stočného za rok 2020

datum vyvěšení: 03.05.2021 - datum svěšení: 06.06.2021

aktualizováno: 6. 12. 2019 00:54,