Vítejte na stránkách obce Obec Dohalice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Obec Dohalice

Aktuálně


Přesunutí kontejneru na Bioodpad

Přesunutí kontejneru na Bioodpad

Nově otevřen obchod

Nově otevřen obchod

Dne 13.4.2022 se otevírá obchod se smíšeným zbožím na Dohaličkách vedle Hospůdky u Jonešů

Seminář Kotlíkové dotace

Seminář "Kotlíkové dotace"

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022

datum vyvěšení: 10.08.2022
datum svěšení: 25.09.2022

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v k.ú. Dohalice

datum vyvěšení: 10.08.2022
datum svěšení: 26.08.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a informace o počtu a sídlech volebních okrsků

datum vyvěšení: 25.07.2022
datum svěšení: 25.09.2022

Rozpočtové opatření č.6/2022

datum vyvěšení: 13.07.2022
datum svěšení: 31.12.2022

Rozpočtové opatření č.6/2022

Rozpočtové opatření č.7/2022

datum vyvěšení: 13.07.2022
datum svěšení: 31.12.2022

Rozpočtové opatření č.7/2022

Oznámení o počtu volebních obvodů, o voleném počtu členů zastupitelstva obce a o potřebném počtu podpisů na peticích

datum vyvěšení: 01.07.2022
datum svěšení: 26.09.2022

O obci Dohalice

O obci Dohalice

Správní území obce Dohalice je tvořeno katastrálními územími Dohalice a Horní Dohalice.  

Dohalice leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, jenž se nachází ve střední části východních Čech.

Okolí obce rozkládající se v nadmořské výšce od 249 m n. v. na lukách při potoce západně od Dohaliček, po 284 m n. v. severovýchodně od Horních Dohalic, náleží do povodí říčky Bystřice, která obcí protéká.

číst více