Vítejte na stránkách obce Obec Dohalice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení


Nalezeno: 22 výsledků

Odpady

publikováno 8. 9. 2023

                              Sdělení ke změně poplatků a svozu odpadu

  sdeleni-obecniho-uradu-dohalice-k-1(PDF, 110 kB)

Kam s nápojovými plechovkami?

publikováno 13. 9. 2023

 • Lucie Brandová
 • 137

Plechovky od nápojů můžete odkládat do žlutých pytlů společně s plasty.

Hliníkové plechovky od nápojů lze při svozu odpadů ukládat do žlutých pytlů společně s plasty. Současně lze takto třídit další kovové obaly od jídla, prázdné konzervy, kovová víčka, alobal, kovové krabičky, tuby, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Svoz jedlých olejů a tuků z domácností

publikováno 11. 7. 2023

 • Lucie Brandová
 • 158

Sběr kuchyňských olejů a tuků v rámci svozu komunálního odpadu.

Při svozu popelnic komunálního odpadu stačí, když starý kuchyňský olej slijete a umístíte v uzavřené průhledné PET lahvi na víko popelnice. Svoz je určen pouze pro kuchyňské oleje a tuky. Není určen pro motorové oleje a jiná maziva!

OZV č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o poplatku za komunální odpad.

Služby a poplatky

publikováno 14. 2. 2023

Služby a poplatky.

Poplatek za komunální odpad a psy na rok 2023

Do 31.3.2023  je možno hradit poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy.

Svoz velkoobjemového odpadu

publikováno 6. 5. 2023

 • začíná v pátek 26. 5. 00:00 končí v neděli 28. 5. 00:00

Obec Dohalice organizuje sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v pátek 26.5. na obvyklých místech - u kostela, na sidlišti, u sýpky a v Horních Dohalicích u kontejneru na bioodpad. Žádáme občany o dodržování pořádku v okolí kontejneru a v případě naplnění nenechávali odpad mimo kontejner.

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 4. 5. 2023

 • začíná v sobotu 27. 5. 08:45 - končí v

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 27.5. od 8:45 na jednotlivých zastávkách dle rozpisu.

Rozhodnutí - prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod

 • datum vyvěšení:2. 5. 2023
 • datum svěšení:18. 5. 2023

Svozový kalendář 2023

publikováno 1. 1. 2023

 • OI Admin
 • 429

Svozový kalendář naleznete v příloze níže.  

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 14. 11. 2022

 • začíná v sobotu 19. 11. 09:00 - končí v
 • Dohalice, Horní Dohalice

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 19. 11. 2022.

  Marius Pedersen - svoz nbezpečného odpaduMarius Pedersen - svoz nbezpečného odpadu(PDF, 246 kB)

Přesunutí kontejneru na Bioodpad

publikováno 9. 6. 2022

 • začíná ve čtvrtek 9. 6. 00:00 - končí v
 • Dohalice

Kontejner na bioodpad byl v Dohalicích přesunut za sochu Persea.

Velkoobjemový odpad

publikováno 23. 5. 2022

 • Jolana Miškářová
 • 786

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 18. 5. 2022

 • začíná v sobotu 28. 5. 08:45 - končí v

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 28. 5. 2022.

  marius-pedersen-nomarius-pedersen-no(PDF, 595 kB)

Poplatky za odpad a za psy

publikováno 2. 2. 2022

 • František Petřík
 • 693

Poplatky za odpad a za psy za rok 2022

V současné době lze hradit poplatky za svoz odpadu a poplatky za psy. Od letošního kalendářního roku se platí poplatky za osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci Dohalice a Horní Dohalice v základní výši 700, - Kč za osobu. Bližší informace naleznete ve vyhlášce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství nebo na webu obce, případně Vám je poskytneme na úřadě.

ODPADY 2022

publikováno 4. 1. 2022

 • František Petřík
 • 922

Změna svozu odpadů - základní informace

  sdeleni-obecniho-uradu-dohalice-k(PDF, 110 kB)

Svoz nebezpečných odpadů

publikováno 29. 10. 2021

 • začíná v sobotu 20. 11. 10:15 - končí v
 • Dohalice - pošta, kostel, Horní Dohalice

Svoz nebezpečných odpadů 20. listopadu 2021

Dne 20. listopadu provede v naší obci Marius Pedersen mobilní svoz nebezpečných odpadů

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 • datum vyvěšení:14. 12. 2021

Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 • datum vyvěšení:25. 11. 2021

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 11. 7. 2021

 • začíná v sobotu 22. 5. 00:00 končí v sobotu 26. 6. 00:00

Svoz nebezpečného odpadu, elektrických spotřebičů a dalších odpadů dle přiloženého letáku, proběhne 26. 6.2021

Důležité odkazy

publikováno 27. 7. 2020

Služby a poplatky

publikováno 14. 2. 2023

Služby a poplatky.

Poplatek za komunální odpad a psy na rok 2023

Do 31.3.2023  je možno hradit poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy.

Odpady

publikováno 8. 9. 2023

                              Sdělení ke změně poplatků a svozu odpadu

  sdeleni-obecniho-uradu-dohalice-k-1(PDF, 110 kB)

Poplatky za odpad a psy

publikováno 30. 3. 2021

 • OI Admin
 • 493

Platky za odpad a psy pro rok 2021

Velkoobjemový odpad

publikováno 23. 5. 2022

 • Jolana Miškářová
 • 786

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

ODPADY 2022

publikováno 4. 1. 2022

 • František Petřík
 • 922

Změna svozu odpadů - základní informace

  sdeleni-obecniho-uradu-dohalice-k(PDF, 110 kB)

Poplatky za odpad a za psy

publikováno 2. 2. 2022

 • František Petřík
 • 693

Poplatky za odpad a za psy za rok 2022

V současné době lze hradit poplatky za svoz odpadu a poplatky za psy. Od letošního kalendářního roku se platí poplatky za osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci Dohalice a Horní Dohalice v základní výši 700, - Kč za osobu. Bližší informace naleznete ve vyhlášce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství nebo na webu obce, případně Vám je poskytneme na úřadě.

Svozový kalendář 2023

publikováno 1. 1. 2023

 • OI Admin
 • 429

Svozový kalendář naleznete v příloze níže.  

Svoz jedlých olejů a tuků z domácností

publikováno 11. 7. 2023

 • Lucie Brandová
 • 158

Sběr kuchyňských olejů a tuků v rámci svozu komunálního odpadu.

Při svozu popelnic komunálního odpadu stačí, když starý kuchyňský olej slijete a umístíte v uzavřené průhledné PET lahvi na víko popelnice. Svoz je určen pouze pro kuchyňské oleje a tuky. Není určen pro motorové oleje a jiná maziva!

Kam s nápojovými plechovkami?

publikováno 13. 9. 2023

 • Lucie Brandová
 • 137

Plechovky od nápojů můžete odkládat do žlutých pytlů společně s plasty.

Hliníkové plechovky od nápojů lze při svozu odpadů ukládat do žlutých pytlů společně s plasty. Současně lze takto třídit další kovové obaly od jídla, prázdné konzervy, kovová víčka, alobal, kovové krabičky, tuby, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 11. 7. 2021

 • začíná v sobotu 22. 5. 00:00 končí v sobotu 26. 6. 00:00

Svoz nebezpečného odpadu, elektrických spotřebičů a dalších odpadů dle přiloženého letáku, proběhne 26. 6.2021

Svoz nebezpečných odpadů

publikováno 29. 10. 2021

 • začíná v sobotu 20. 11. 10:15 - končí v
 • Dohalice - pošta, kostel, Horní Dohalice

Svoz nebezpečných odpadů 20. listopadu 2021

Dne 20. listopadu provede v naší obci Marius Pedersen mobilní svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 18. 5. 2022

 • začíná v sobotu 28. 5. 08:45 - končí v

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 28. 5. 2022.

  marius-pedersen-nomarius-pedersen-no(PDF, 595 kB)

Přesunutí kontejneru na Bioodpad

publikováno 9. 6. 2022

 • začíná ve čtvrtek 9. 6. 00:00 - končí v
 • Dohalice

Kontejner na bioodpad byl v Dohalicích přesunut za sochu Persea.

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 14. 11. 2022

 • začíná v sobotu 19. 11. 09:00 - končí v
 • Dohalice, Horní Dohalice

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 19. 11. 2022.

  Marius Pedersen - svoz nbezpečného odpaduMarius Pedersen - svoz nbezpečného odpadu(PDF, 246 kB)

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 4. 5. 2023

 • začíná v sobotu 27. 5. 08:45 - končí v

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 27.5. od 8:45 na jednotlivých zastávkách dle rozpisu.

Svoz velkoobjemového odpadu

publikováno 6. 5. 2023

 • začíná v pátek 26. 5. 00:00 končí v neděli 28. 5. 00:00

Obec Dohalice organizuje sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v pátek 26.5. na obvyklých místech - u kostela, na sidlišti, u sýpky a v Horních Dohalicích u kontejneru na bioodpad. Žádáme občany o dodržování pořádku v okolí kontejneru a v případě naplnění nenechávali odpad mimo kontejner.

OZV č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o poplatku za komunální odpad.

Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 • datum vyvěšení:25. 11. 2021

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 • datum vyvěšení:14. 12. 2021

Rozhodnutí - prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod

 • datum vyvěšení:2. 5. 2023
 • datum svěšení:18. 5. 2023