• František Petřík
  • 23

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v naší obci přistaveny od pátku 25.6.2021 do pondělí 28.6.2021 na obvyklých místech: u kostela, na sídlišti, u sýpky a v Horních Dohalicích. Vzhledem k předpokládanému velkému množství odpadů si Vás dovoluje požádat o vkládání odpadu v rozloženém stavu a při uložení maximálně využít prostor kontejneru - odpad rovnat. Děkujeme