Vítejte na stránkách obce Obec Dohalice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Pomník obětem z války 1866

Na návsi na parcele č. 36/3 na nízkém hranolovém soklu, vyzděném z kamenných kvádrů a vpředu přecházejícím v umělé skalisko, je velká plastika stojícího lva s mohutnou hřívou drtícího pravou nohou hada. Do umělého skaliska je vpředu zapuštěna mramorová deska s nápisem „BRIGÁDA KNEBEL (183/766)“. Lev údajně původně pochází z některého severoitalského bojiště z 19. století, na toto místo byl převezen z Vídně roku 1900. Lev je vytesán z mušlového vápence.

Barokní sýpka

Mohutná barokní sýpka, popsaná v historii obce, stojící zřejmě na místě staré tvrze.

Socha Sv. Jana Nepomuckého

Socha z roku 1832 je umístěna na návsi.

Socha Persea

Na břehu říčky Bystřice v lukách mezi Dohalicemi a Sadovou stojí jako zbytek bývalého parku při zámku v Sadové, vyhořelého a zrušeného v roce 1744, socha Persea. Jedna z výtvarně nejvýznamnějších pozdně klasicistních plastik v kraji byla vytvořena z hrubozrnného pískovce v roce 1844.

Na hranolovitém podstavci z kvádrů, ukončeném profilovanou římsou, stojí v nadživotní velikosti antický oděnec, s helmicí na hlavě, s pláštěm a mečem. V pravici drží kopí, v levé u nohy štít, na němž je v reliéfu hlava Medusy. U nohou sochy had se chystá pozřít žábu. /odtud lidový název žabař/.

Kostel Sv. Jana Křtitele

Původně gotický, nově vystavěný barokně r. 1742 jako klenutá centrálně oválná stavba s lucernou, která se zřítila r. 1888.

Na jejím místě byl v letech 1894 – 96 vystavěn nový pseudogotický kostel podle návrhu L. Lábera.

Dnes síňové trojlodí s polygonem uzavřeným presbytářem s obdélníkovou sakristií po jižní straně a hranolovou věží před západním průčelím. Trojlodí rozděleno sloupy, celý kostel klenut křížovými žebrovými klenbami.

Mezi hodnotné objekty, které je třeba zachovat patří především klasicistní statky s architektonizovanou fasádou (povětšině průčelí a štítek pod sedlovou střechou). Tyto stavby svým charakterem výrazně ovlivňují obraz sídla a zároveň dokládají důležité prvky jeho geneze i vývoje.

Obec Dohalice leží na území, na kterém se odehrávala v podstatě rozhodující fáze Prusko – rakouské války v roce 1866, ve které padly desetitisíce vojáků. Řadou historiků je toto střetnutí považováno za největší a nejkrvavější válečné střetnutí XIX. století v Evropě. Historický význam obce je tak umocněn památníky (kříže, pomníky) z této války, které je nutno chápat nejen jako architektonicky historické objekty, o které je třeba pečovat, ale i jako memento pro další generace.

V této souvislosti je třeba uvést nejhodnotnější hroby a památníky války 1866:

pomník rakouského setníka Wolfa

kvádrový

směrem k lesu Holá

pomník rakouského setníka Wolfa

kvádrový

směrem - hrob důstojníka a 18 vojáků

pyramida, na severovýchodním okraji obce

pomník rakouského setníka Wolfa

kvádrový

směrem - společný hrob

zahrada domu č. 18

Pravděpodobnost archeologických nálezů je na území obce Dohalice dosti velká. Tuto úvahu snad lze dedukovat z objevení fragmentů někdejšího osídlení při těžbě cihlářské hlíny v hliništi bývalé cihelny sousední obce Sadové.


aktualizováno: 28. 3. 2021 20:32, OI Admin

Novinky z obce

Obecní bruslení - náhradní termín
Obec Volný čas

aktualizace události: 4. 2. 2023

Obecní bruslení - náhradní termín

  • začíná v neděli 12.2. 10:00 - končí v
  • pivovar LINDR Mžany
Obecní bruselní zrušeno
Obec Volný čas

aktualizace článku: 4. 2. 2023

Obecní bruselní zrušeno

  • Lucie Brandová
  • 16
Obecní bruslení
Obec Volný čas

aktualizace události: 3. 2. 2023

Obecní bruslení

  • začíná v pátek 3.2. 15:30 - končí v
  • pivovar LINDR Mžany
Sdružení kominíků a topenářů v obci Dohalice
Obec

aktualizace události: 2. 2. 2023

Sdružení kominíků a topenářů v obci Dohalice

  • začíná ve čtvrtek 2.2. 00:00 - končí v
Výtěžek Tříkrálové sbírky
Obec

aktualizace článku: 25. 1. 2023

Výtěžek Tříkrálové sbírky

  • Jolana Miškářová
  • 59
Obec Volný čas

aktualizace galerie: 23. 1. 2023

Obecní bruslení

  • Lucie Brandová