Vítejte na stránkách obce Obec Dohalice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

Obec Dohalice

2. Důvod a způsob založení

Obec Dohalice je v souladu s § 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích. Tvoří územní celek, který je vymezený hranicí území obce.  Obec Dohalice je veřejnoprávní korporací, tedy právnickou osobou a má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Obec se stará o potřeby svých občanů, chrání veřejný zájem a pečuje o všestranný rozvoj svého území.

3. Organizační struktura

Informace o zastupitelstvu, struktuře obecního úřadu, kontaktech na pracovníky úřadu najde v sekci úřad - orgány obce


4. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Dohalice
Dohalice 17
503 13 Dohalice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dohalice
Dohalice 17
503 13 Dohalice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí             18:00 – 20:00

Středa                08:00 - 12:00

4.4 Telefoní čísla

Telefon obecního úřadu           +420 495 447 010
mobil starosta                            +420 724 188 644

4.5 Adresa  internetové stránky

https://www.dohalice.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Dohalice
Dohalice 17
503 13 Dohalice

4.7 Adresa e-podatelny

obec@dohalice.cz

4.8 Datová schránka

pscbxfr


5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu


Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
1080832329
kód banky: 0800


6. IČO

00268739


7. DIČ

Obec Dohalice není plátcem DPH 


8. Dokumenty


8.1  Seznamy hlavních dokumentů


8.2 Rozpočet

Rozpočty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočet


9. Žádosti o informace


Postup pro získávání informací je k dospozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.


10. Příjem podání a podnětů


Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.


Způsob pro podání žádosti:

1. ústně

Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 

Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně

a) Poštou na adrese:

Obecní úřad Dohalice
Dohalice 17
503 13 Dohalice

b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úřeních hodinách.

c) Přes elektronickou podatelnu na email obec@dohalice.cz

Více informací v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.


11. PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Předpisy jsou bezplatně k nahlédnutí během pracovní doby v podatelně. Žadatel si může pořizovat kopie, které jsou zpoplatněny.

11.2 Vydané právní předpisy
Obecní vyhlášky jsou k dispozici v sekci úřad - obecní vyhlášky.


12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ


12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Více informací v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata


13. LICENČNÍ SMLOUVY

13.1 Vzory licenčních smluv
vzor-licencni-smlouvy.pdf (217 kB)

13.2 Výhradní licence
Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


14. VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Výroční zprávy jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - výroční zprávy

publikováno: 16. 8. 2020 14:01,

Novinky z úřadu

Doplnění hřbitovních údajů
Úřad Obec

publikováno: 20. 5. 2024

Doplnění hřbitovních údajů

  • Lucie Brandová
  • 152

publikováno: 20. 5. 2024

Hřbitov

Formulář ke stažení a doplnění hřbitovních údajů po zemřelých naleznete zde. Vyplněný formulář stačí vhodit do poštovní schránky Obecního úřadu Dohalice. Děkujeme.

   Aktualizace údajů hřbitov - formulář Aktualizace údajů hřbitov - formulář(PDF, 167 kB)

Úřad Obec
Úřední hodiny
Úřad Obec

publikováno: 7. 3. 2024

Úřední hodiny

  • začíná ve středu 13. 3. 08:00 - končí v
  • Dohalice
Kotlíkové dotace
Úřad Obec

publikováno: 5. 3. 2024

Kotlíkové dotace

  • Lucie Brandová
  • 128
Poplatky za odpady a psy
Úřad Obec

publikováno: 26. 2. 2024

Poplatky za odpady a psy

  • Lucie Brandová
  • 176

publikováno: 21. 2. 2024

Odpady

Poplatek za komunální odpad a psy na rok 2024

Do 31.3.2024  je možno hradit poplatky za svoz komunálnho odpadu a za psy.

Úřad Obec