16. Veřejné zasedání zastupitelstva obce

datum vyvěšení: 11.04.2021 - datum svěšení: 20.04.2021

16. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 19.4.2021 od 17:00 v Hospůdce u Jonešů

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

datum vyvěšení: 01.04.2021 - datum svěšení: 19.04.2021

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

datum vyvěšení: 01.03.2021 - datum svěšení: 18.03.2021

  • Přerušení dodávky elektřiny (soubor nenalezen)

Program 15. veřejného zasedání ZO

datum vyvěšení: 01.03.2021 - datum svěšení: 09.03.2021

Zasedání se uskuteční dne 8.3.2021 od 16:00 v Hospůdce u Jonešů. Program naleznete v příloze

Dražební vyhláška

datum vyvěšení: 15.02.2021 - datum svěšení: 17.03.2021

Záměr č. 1/2021

datum vyvěšení: 12.02.2021 - datum svěšení: 09.03.2021

Záměr umístění automatického výdejního boxu na pozemku KN p.č. 441/2 v k.ú. Dohalice

Záměr č. 2/2021

datum vyvěšení: 12.02.2021 - datum svěšení: 09.03.2021

Záměr prodeje pozemku dle GP č. 292-88/2020 p.č. 951/2 v k.ú. Dohalice

Rozhodnutí o kácení stromů rostoucích mimo les

datum vyvěšení: 09.02.2021 - datum svěšení: 25.02.2021

Kotlíkové dotace

datum vyvěšení: 26.01.2021 - datum svěšení: 10.03.2021

  • Kotlíkové dotace (soubor nenalezen)
aktualizováno: 6. 12. 2019 00:54,