Vítejte na stránkách obce Obec Dohalice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin mimo les

datum vyvěšení: 22. 5. 2023 - datum svěšení: 6. 6. 2023

Pozvánka a program 4.VZ

datum vyvěšení: 4. 5. 2023 - datum svěšení: 12. 5. 2023

Pozvánka a program 4.VZ

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

datum vyvěšení: 2. 5. 2023 - datum svěšení: 5. 6. 2023

Rozhodnutí stavební povolení

datum vyvěšení: 2. 5. 2023 - datum svěšení: 18. 5. 2023

Stavební povolení na stavbu: R 194 - Polní cesta DC5 na pozemku p.č. 897, 905, v k.ú. Dohalice

Rozhodnutí - prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod

datum vyvěšení: 2. 5. 2023 - datum svěšení: 18. 5. 2023

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

datum vyvěšení: 26. 4. 2023 - datum svěšení: 31. 5. 2023

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Sadová. Sovětice, Dohalice, Hněvčeves, Benátky

datum vyvěšení: 25. 4. 2023 - datum svěšení: 10. 5. 2023

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí

datum vyvěšení: 25. 4. 2023 - datum svěšení: 25. 5. 2023

Daň z nemovitých věcí na rok 2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

datum vyvěšení: 21. 4. 2023 - datum svěšení: 9. 5. 2023

publikováno: 6. 12. 2019 00:54,