Vítejte na stránkách obce Obec Dohalice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení


Nalezeno: 13 výsledků

Harrachové – vznešenost zavazuje

publikováno 28. 3. 2023

 • Jolana Miškářová
 • 218

Harrachové – vznešenost zavazuje -  recenze knihy

Aristokratické rody Zemí Koruny české lze rozdělit z hlediska času na celkově (předbělohorské a zároveň pobělohorské) i částečně kontinuální (pouze pobělohorské), z ekonomického hlediska na rody s majetkovým a společenským zázemím v českých i rakouských zemích a na rody výlučně zemské, spjaté s určitou částí habsburské monarchie.

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

 • datum vyvěšení:21. 4. 2023
 • datum svěšení:9. 5. 2023

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnost územního rozhodnutí o umístění stavby „D35 Sadová - Plotiště“,

 • datum vyvěšení:12. 4. 2023
 • datum svěšení:27. 4. 2023

Prodloužení platnost územního rozhodnutí o umístění stavby

„D35 Sadová - Plotiště“,

Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování územního řízení

 • datum vyvěšení:8. 2. 2023
 • datum svěšení:13. 3. 2023

Oznámení o pokračování územního řízení 

- o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby ,,D35 Sadová - Plotiště"

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení

 • datum vyvěšení:8. 9. 2022
 • datum svěšení:26. 9. 2022

Veřejná vyhláška oznamující veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

 • datum vyvěšení:4. 7. 2022
 • datum svěšení:25. 7. 2022

Územní plán obce

publikováno 7. 4. 2021

Územní plán obce Dohalice

Úplné znění po změně č.1

Hlavní výkres

  hlavni-vykres-1(PDF, 4 MB)

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období ( únor 2018 - duben 2021 )

 • datum vyvěšení:10. 5. 2021
 • datum svěšení:27. 5. 2021

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období ( únor 2018 - duben 2021 )

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

 • datum vyvěšení:1. 4. 2021
 • datum svěšení:19. 4. 2021

Základní informace

publikováno 16. 8. 2020

Obecní úřad

Obecní úřad obce Dohalice je vám k dispozici každé pondělí od 18:00 do 20:00 a středu od 8:00 do 12:00 (pouze administrativní pracovnice), kdy si zde můžete vyřídit všehny potřebné věci.

Povinně zveřejňované informace

publikováno 16. 8. 2020

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Důležité odkazy

publikováno 27. 7. 2020

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

 • datum vyvěšení:19. 10. 2020
 • datum svěšení:4. 11. 2020

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Územní plán obce

publikováno 7. 4. 2021

Územní plán obce Dohalice

Úplné znění po změně č.1

Hlavní výkres

  hlavni-vykres-1(PDF, 4 MB)

Důležité odkazy

publikováno 27. 7. 2020

Základní informace

publikováno 16. 8. 2020

Obecní úřad

Obecní úřad obce Dohalice je vám k dispozici každé pondělí od 18:00 do 20:00 a středu od 8:00 do 12:00 (pouze administrativní pracovnice), kdy si zde můžete vyřídit všehny potřebné věci.

Povinně zveřejňované informace

publikováno 16. 8. 2020

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Harrachové – vznešenost zavazuje

publikováno 28. 3. 2023

 • Jolana Miškářová
 • 218

Harrachové – vznešenost zavazuje -  recenze knihy

Aristokratické rody Zemí Koruny české lze rozdělit z hlediska času na celkově (předbělohorské a zároveň pobělohorské) i částečně kontinuální (pouze pobělohorské), z ekonomického hlediska na rody s majetkovým a společenským zázemím v českých i rakouských zemích a na rody výlučně zemské, spjaté s určitou částí habsburské monarchie.

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

 • datum vyvěšení:19. 10. 2020
 • datum svěšení:4. 11. 2020

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

 • datum vyvěšení:1. 4. 2021
 • datum svěšení:19. 4. 2021

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období ( únor 2018 - duben 2021 )

 • datum vyvěšení:10. 5. 2021
 • datum svěšení:27. 5. 2021

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období ( únor 2018 - duben 2021 )

Veřejná vyhláška oznamující veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

 • datum vyvěšení:4. 7. 2022
 • datum svěšení:25. 7. 2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení

 • datum vyvěšení:8. 9. 2022
 • datum svěšení:26. 9. 2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování územního řízení

 • datum vyvěšení:8. 2. 2023
 • datum svěšení:13. 3. 2023

Oznámení o pokračování územního řízení 

- o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby ,,D35 Sadová - Plotiště"

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnost územního rozhodnutí o umístění stavby „D35 Sadová - Plotiště“,

 • datum vyvěšení:12. 4. 2023
 • datum svěšení:27. 4. 2023

Prodloužení platnost územního rozhodnutí o umístění stavby

„D35 Sadová - Plotiště“,

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

 • datum vyvěšení:21. 4. 2023
 • datum svěšení:9. 5. 2023