Nalezeno: 20 výsledků

Rozpočet na rok 2022 - Obec Dohalice

 • datum vyvěšení:31.12.2021
 • datum svěšení:31.12.2022

Rozpočet na rok 2022 - Obec Dohalice

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 - Obec Dohalice

 • datum vyvěšení:31.12.2021
 • datum svěšení:31.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 - Obec Dohalice

OZV č. 3/2011

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

VI.ROČNÍK PĚŠKY I NA KOLE KOLEM DOHALIC

18. 8. 2021

 • začíná v - končí v

Obec Dohalice si Vás dovoluje pozvat na tradiční akci Pěšky i na kole kolem Dohalic dne 4.9.2021. Start tradičně u kostele na Dohaličkách od 14 do 15 hodin. Ukončení akce u sokolovny v Dohalicích, kde bude připraveno bohaté občerstvení a posezení při hudbě.

Památky

28. 3. 2021

Pomník obětem z války 1866

Na návsi na parcele č. 36/3 na nízkém hranolovém soklu, vyzděném z kamenných kvádrů a vpředu přecházejícím v umělé skalisko, je velká plastika stojícího lva s mohutnou hřívou drtícího pravou nohou hada. Do umělého skaliska je vpředu zapuštěna mramorová deska s nápisem „BRIGÁDA KNEBEL (183/766)“. Lev údajně původně pochází z některého severoitalského bojiště z 19. století, na toto místo byl převezen z Vídně roku 1900. Lev je vytesán z mušlového vápence.

Nabídka kominických služeb

27. 4. 2021

 • začíná v - končí v
 • Obec Dohalice

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Návrh Závěrečného účtu obce Dohalice za rok 2020

 • datum vyvěšení:24.05.2021
 • datum svěšení:28.06.2021

Obec Dohalice - Návrh ZU 2020

Rozpočtové opatření č. 1 / 2021

 • datum vyvěšení:15.02.2021
 • datum svěšení:31.12.2021

Původce: Obec Dohalice
Značka: RO/2021

Rozpočtové opatření č. 6 / 2020

 • datum vyvěšení:25.01.2021
 • datum svěšení:26.04.2021

Původce: Obec Dohalice
Značka: RO/2020

Smlouva o poskytnuté dotaci na rok 2021 - TJ Sokol Dohalice

 • datum vyvěšení:19.01.2021
 • datum svěšení:20.01.2024

Původce: Obec Dohalice
Značka: Dot/2021

GDPR

16. 8. 2020

Informace GDPR 

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a serveru s fotografiemi. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Povinně zveřejňované informace

16. 8. 2020

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023 Obec Dohalice

 • datum vyvěšení:11.01.2021
 • datum svěšení:31.12.2021

Původce: Obec Dohalice
Značka: SVR/2021

Schválený rozpočet obce Dohalice na rok 2021

 • datum vyvěšení:11.01.2021
 • datum svěšení:31.12.2021

Původce: Obec Dohalice
Značka: R/2021

Návrh - střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 Obec Dohalice

 • datum vyvěšení:19.11.2020
 • datum svěšení:11.01.2021

Návrh rozpočtu na rok 2021 - Obec Dohalice

 • datum vyvěšení:19.11.2020
 • datum svěšení:11.01.2021

Prohlášení o přístupnosti

13. 5. 2020

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2020 - Obec Dohalice

 • datum vyvěšení:24.08.2020
 • datum svěšení:31.12.2020

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2020 - Obec Dohalice.

Závěrečný účet obce Dohalice za rok 2019

 • datum vyvěšení:15.06.2020
 • datum svěšení:28.06.2021

Původce: Obec Dohalice
Značka: ZU2019

Zveřejnění Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2020 - TJ Sokol Dohalice

 • datum vyvěšení:27.01.2020
 • datum svěšení:31.01.2023

Původce: Obec Dohalice
Značka: SML2020

Prohlášení o přístupnosti

13. 5. 2020

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Povinně zveřejňované informace

16. 8. 2020

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

16. 8. 2020

Informace GDPR 

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a serveru s fotografiemi. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Památky

28. 3. 2021

Pomník obětem z války 1866

Na návsi na parcele č. 36/3 na nízkém hranolovém soklu, vyzděném z kamenných kvádrů a vpředu přecházejícím v umělé skalisko, je velká plastika stojícího lva s mohutnou hřívou drtícího pravou nohou hada. Do umělého skaliska je vpředu zapuštěna mramorová deska s nápisem „BRIGÁDA KNEBEL (183/766)“. Lev údajně původně pochází z některého severoitalského bojiště z 19. století, na toto místo byl převezen z Vídně roku 1900. Lev je vytesán z mušlového vápence.

Nabídka kominických služeb

27. 4. 2021

 • začíná v - končí v
 • Obec Dohalice

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

VI.ROČNÍK PĚŠKY I NA KOLE KOLEM DOHALIC

18. 8. 2021

 • začíná v - končí v

Obec Dohalice si Vás dovoluje pozvat na tradiční akci Pěšky i na kole kolem Dohalic dne 4.9.2021. Start tradičně u kostele na Dohaličkách od 14 do 15 hodin. Ukončení akce u sokolovny v Dohalicích, kde bude připraveno bohaté občerstvení a posezení při hudbě.

OZV č. 3/2011

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Rozpočtové opatření č. 1 / 2021

 • datum vyvěšení:15.02.2021
 • datum svěšení:31.12.2021

Původce: Obec Dohalice
Značka: RO/2021

Rozpočtové opatření č. 6 / 2020

 • datum vyvěšení:25.01.2021
 • datum svěšení:26.04.2021

Původce: Obec Dohalice
Značka: RO/2020

Smlouva o poskytnuté dotaci na rok 2021 - TJ Sokol Dohalice

 • datum vyvěšení:19.01.2021
 • datum svěšení:20.01.2024

Původce: Obec Dohalice
Značka: Dot/2021

Schválený rozpočet obce Dohalice na rok 2021

 • datum vyvěšení:11.01.2021
 • datum svěšení:31.12.2021

Původce: Obec Dohalice
Značka: R/2021

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023 Obec Dohalice

 • datum vyvěšení:11.01.2021
 • datum svěšení:31.12.2021

Původce: Obec Dohalice
Značka: SVR/2021

Závěrečný účet obce Dohalice za rok 2019

 • datum vyvěšení:15.06.2020
 • datum svěšení:28.06.2021

Původce: Obec Dohalice
Značka: ZU2019

Zveřejnění Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2020 - TJ Sokol Dohalice

 • datum vyvěšení:27.01.2020
 • datum svěšení:31.01.2023

Původce: Obec Dohalice
Značka: SML2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - Obec Dohalice

 • datum vyvěšení:19.11.2020
 • datum svěšení:11.01.2021

Návrh - střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 Obec Dohalice

 • datum vyvěšení:19.11.2020
 • datum svěšení:11.01.2021

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2020 - Obec Dohalice

 • datum vyvěšení:24.08.2020
 • datum svěšení:31.12.2020

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2020 - Obec Dohalice.

Návrh Závěrečného účtu obce Dohalice za rok 2020

 • datum vyvěšení:24.05.2021
 • datum svěšení:28.06.2021

Obec Dohalice - Návrh ZU 2020

Rozpočet na rok 2022 - Obec Dohalice

 • datum vyvěšení:31.12.2021
 • datum svěšení:31.12.2022

Rozpočet na rok 2022 - Obec Dohalice

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 - Obec Dohalice

 • datum vyvěšení:31.12.2021
 • datum svěšení:31.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 - Obec Dohalice