Dnes je neděle 16.prosince svátek má Albína zítra Daniel  
 Úřední deska
 Rozpočet
 Vyhlášky
 Zápisy
 Informace GDPR
 Hlášení obce
 Mikroregion úřední deska
 Úvod
 Archiv


00489599    

Archiv 

Rok 2018

Úřední deska:

Zveřejněno: od 07.12.2018 do 09.01.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veř.projednání návrhu Změny č.1 ÚP Dohalice

Zveřejněno: od 31.11.2018 do 17.12.2018
Návrh rozpočtu obce Dohalice na rok 2019

Zveřejněno: od 31.11.2018 do 17.12.2018
Návrh - střednědobý výhled rozpočtu obce na 2019 - 2022

Zveřejněno: od 20.11.2018 do 06.12.2018
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko

Zveřejněno: od 20.11.2018 do 06.12.2018
Návrh - střednědobý náhled rozpočtu Mikroregionu Nechanicko

Zveřejněno: od 16.11.2018 do 02.12.2018
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Zveřejněno: od 24.10.2018 do 09.11.2018
VV - Oznámení o vydání rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ v kat.úz. Horní Dohalice

Zveřejněno: od 24.10.2018 do 01.11.2018
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dohalice

Zveřejněno: od 07.10.2018 do 31.10.2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2018

Zveřejněno: od 03.10.2018 do 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.4/2018

Zveřejněno: od 01.10.2018 do 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.3/2018

Zveřejněno: od 19.09.2018 do 06.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Zveřejněno: od 18.09.2018 do 04.10.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje KHK

Zveřejněno: od 07.09.2018 do 07.09.2019
UZSVM - Seznam nemovitostí s nedostatečeně identifikovaným vlastníkem

Zveřejněno: od 07.09.2018 do 07.09.2019
UZSVM - Seznam nemovitostí - tabulka

Zveřejněno: od 24.08.2018 do 10.09.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o schválení návrhu KoPÚ v k.ú.Mokrovousy, vč.ucelené části Dohalice a Třesovice

Zveřejněno: od 24.08.2018 do 10.09.2018
Rozhodnutí - schválení návrhu kopú v k.ú. Mokrovousy, vč.ucelené části k.ú.Dohalice a Třesovice

Zveřejněno: od 23.08.2018 do 06.10.2018
Volby do zastupitelstev 2018 - jmenování zapisovatele

Zveřejněno: od 20.08.2018 do 06.10.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Zveřejněno: od 06.08.2018 do 06.10.2018
Stanovení min.počtu členů OVK

Zveřejněno: od 06.08.2018 do 28.08.2018
Rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice Třesovice . Suchá

Zveřejněno: od 30.07.2018 do 30.07.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka

Zveřejněno: od 30.07.2018 do 30.07.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka

Zveřejněno: od 30.07.2018 do 31.08.2018
Rozhodnutí o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek

Zveřejněno: od 26.07.2018 do 14.08.2018
Pozvánka na 4. veřejné zasedání ZO v ZŠ Dohalice

Zveřejněno: od 26.06.2018 do 08.10.2018
Oznámení o stanovení počtu volených členů ZO Dohalice

Zveřejněno: od 20.06.2018 do 09.07.2018
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Zveřejněno: od 19.06.2018 do 30.06.2019
Závěrečný účet obce Dohalice za rok 2017 - zpráva

Zveřejněno: od 19.06.2018 do 30.06.2019
Závěrečný účet obce Dohalice za rok 2017 - výkazy

Zveřejněno: od 19.06.2018 do 30.06.2019
Závěrečný účet obce Dohalice za rok 2017 - audit

Zveřejněno: od 19.06.2018 do 30.06.2019
Závěrečný účet obce Dohalice za rok 2017 - inventarizační zpráva

Zveřejněno: od 19.06.2018 do 30.06.2019
Závěrečný účet obce Dohalice za rok 2017 - dotace

Zveřejněno: od 19.06.2018 do 30.06.2019
Závěrečný účet obce Dohalice za rok 2017 - konsolidace

Zveřejněno: od 19.06.2018 do 30.06.2019
Závěrečný účet obce Dohalice za rok 2017 - výkazy ZŠ Dohalice

Zveřejněno: od 19.06.2018 do 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.2 - 2018

Zveřejněno: od 11.06.2018 do 18.06.2018
Pozvánka na 3. veřejné zasedání dne 18.6.2018

Zveřejněno: od 05.06.2018 do 31.12.2018
Změny ve vydávání OP od 1.7.2018

Zveřejněno: od 05.06.2018 do 31.12.2018
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

Zveřejněno: od 04.06.2018 do 31.07.2018
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - Dohalice

Zveřejněno: od 04.06.2018 do 31.07.2018
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - Dohalice - mapa

Zveřejněno: od 01.06.2018 do 18.06.2018
Návrh závěrečného účtu obce Dohalice za 2017 - výkazy ZŠ

Zveřejněno: od 01.06.2018 do 18.06.2018
Návrh závěrečného účtu obce Dohalice za 2017

Zveřejněno: od 01.06.2018 do 18.06.2018
Návrh závěrečného účtu obce Dohalice za 2017 - konsolidace

Zveřejněno: od 01.06.2018 do 18.06.2018
Návrh závěrečného účtu obce Dohalice za 2017 - dotace

Zveřejněno: od 01.06.2018 do 18.06.2018
Návrh závěrečného účtu obce Dohalice za 2017 - inventar.zpráva

Zveřejněno: od 01.06.2018 do 18.06.2018
Návrh závěrečného účtu obce Dohalice za 2017 - audit

Zveřejněno: od 01.06.2018 do 18.06.2018
Návrh závěrečného účtu obce Dohalice za 2017 - výkazy

Zveřejněno: od 28.05.2018 do 12.06.2018
Nařízení Státní veterinární správy

Zveřejněno: od 12.05.2018 do 09.06.2018
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Zveřejněno: od 11.05.2018 do 11.06.2018
Kompl.pozemkové úpravy - Oznámení o vystavení návrhu

Zveřejněno: od 07.05.2018 do 14.05.2018
Pozvánka na 2. veřejné zasedání 14.5.2018 v Hospůdce u Jonešů

Zveřejněno: od 04.05.2018 do 22.05.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko

Zveřejněno: od 04.05.2018 do 22.05.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko - výsledovka

Zveřejněno: od 04.05.2018 do 22.05.2018
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Nechanicko 2017 - rozvaha

Zveřejněno: od 04.05.2018 do 22.05.2018
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Nechanicko 2017 - FIN

Zveřejněno: od 04.05.2018 do 22.05.2018
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Nechanicko 2017 - příloha

Zveřejněno: od 04.05.2018 do 22.05.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nechanicko za rok 2017

Zveřejněno: od 04.05.2018 do 22.05.2018
Mikroregion Nechanicko - inventarizační zpráva 2017

Zveřejněno: od 04.05.2018 do 22.05.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení

Zveřejněno: od 30.04.2018 do 16.05.2018
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Zveřejněno: od 27.04.2018 do 10.05.2018
Výluka a omezení provozu

Zveřejněno: od 23.04.2018 do 11.05.2018
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - objízdná trasa

Zveřejněno: od 18.04.2018 do 21.05.2018
Záměr č.30/2018 - Královéhradeckého kraje darovat pozemky v k.ú. Dohalice obci

Zveřejněno: od 16.04.2018 do 09.05.2018
Zápis do MŠ Mžany

Zveřejněno: od 26.03.2018 do 26.03.2019
Seznam nemovitostí s nedostatečně identif.vlastníkem

Zveřejněno: od 23.03.2018 do 10.04.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení

Zveřejněno: od 22.03.2018 do 10.05.2018
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Zveřejněno: od 21.03.2018 do 07.04.2018
Záměr č.2

Zveřejněno: od 01.03.2018 do 21.03.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Zveřejněno: od 27.02.2018 do 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.1/2018

Zveřejněno: od 19.02.2018 do 06.03.2018
Rozhodnutí - kácení topolů a bříz z důvodu revitalizace hřbitova

Zveřejněno: od 19.02.2018 do 27.02.2018
Pozvánka na 1.veřejné zasedání

Zveřejněno: od 19.02.2018 do 31.12.2018
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb. za rok 2017

Zveřejněno: od 14.02.2018 do 01.03.2018
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje

Zveřejněno: od 15.01.2018 do 28.02.2018
Záměr obce Dohalice darovat pozemek Král.kraji

Zveřejněno: od 09.01.2018 do 26.01.2018
Sdělení k záměru - Revitalizace trati HK-Jičín-Turnov

Zveřejněno: od 01.01.2018 do 01.01.2018
Návrh výhledu rozpočtu 2018

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce:

Zveřejněno: 15.11.2018
Zápis z ustavujícího zasedání ZO 1.11.2018

Zveřejněno: 25.09.2018
Zápis ze 4.veřejného zasedání ZO - 13.8.2018

Zveřejněno: 12.07.2018
Zápis ze 3.veřejného zasedání ZO ze dne 18.6.2018

Zveřejněno: 01.06.2018
Zápis ze 2.veř.zasedání dne 14.5.2018

Zveřejněno: 01.03.2018
Zápis z 1.veřejného zasedání ZO 26.2.2018

Zveřejněno: 29.01.2018
Zápis z 5.veřejného zasedání 2017

Vyhlášky, zákony zastupitelstva:


Archiv:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008