Dnes je pátek 5.března svátek má Kazimír zítra Miroslav  
 Úřední deska
 Rozpočet
 Vyhlášky
 Zápisy
 Informace GDPR
 Hlášení obce
 Mikroregion úřední deska
 Veřejné zakázky
 Archiv


00542871    

Rozpočet 


Rok 2019

 Příjmy Plán Skutečnost
 Daňové příjmy6 685 000.00   
 Nedaňové příjmy330 000.00   
 Přijaté dotace ze SR95 000.00   
 Financování11 380 000.00   
 Celkem:18 490 000.00   

 Výdaje Plán Skutečnost
 Využití volného času200 000.00   
 Garáž400 000.00   
 Stroje, přístroje, zařízení300 000.00   
 Sběr a svoz komunálního odpadu305 000.00   
 Sběr a svoz nebezpečných odpadů12 000.00   
 Členský příspěvek MN Nechanicko25 000.00   
 Komunální služby a územní rozvoj38 000.00   
 Dotace neziskovým organizacím15 000.00   
 Veřejné osvětlení240 000.00   
 Pohřebnictví119 000.00   
 Údržba místních inženýrských sítí90 000.00   
 Tělovýchovná činnost5 000.00   
 Dotace TJ Sokol200 000.00   
 Pěstební činnost121 000.00   
 Zachování a obnova kul.památek100 000.00   
 Ostatní záležitosti pozemních komunikací95 000.00   
 Silnice1 000 000.00   
 Odvádění odpadních vod573 000.00   
 ZŠ660 000.00   
 MŠ3 000.00   
 Příspěvek na provoz ZŠ400 000.00   
 Ostatní záležitosti kultury2 000.00   
 Protipovodňové a protierozní opatření1 000 000.00   
 Knihovna17 000.00   
 Vzhled obce a veř.zeleň397 000.00   
 Zastupitestvo550 000.00   
 Finanční náklady 40 000.00   
 Činnost místní správy832 000.00   
 Požární ochrana110 000.00   
 Nespecifikované rezervy291 000.00   
 Daň z příjmu PO30 000.00   
 Záležitosti kultury a sdělovacích prostředků310 000.00   
 Poříz., zachování a obnova hodnot m.významu10 000.00   
 Splátka úvěru500 000.00   
 Ostatní záležitosti pozemních komunikací1 500 000.00   
 Sportovní zařízení8 000 000.00   
 Celkem:18 490 000.00   Rok 2018

 Příjmy Plán Skutečnost
 Daňové příjmy5 230 000.00   
 Nedaňové příjmy170 000.00   
 Přijaté dotace ze SR94 000.00   
 Financování10 000 000.00   
 Celkem:15 494 000.00   

 Výdaje Plán Skutečnost
 Stroje, přístroje, zařízení100 000.00   
 Využití volného času250 000.00   
 Sportovní zařízení 2 000 000.00   
 Pořízení a obnova hodnot místního významu50 000.00   
 Venkovní učebna ZŠ2 000 000.00   
 Daň z příjmu právnických osob30 000.00   
 Členský příspěvek Mikroregion Nechanice20 925.00   
 Finanční náklady45 000.00   
 Komunální služby a územní rozvoj29 075.00   
 Údržba místních inženýrských sítí20 000.00   
 Pohřebnictví125 000.00   
 Veřejné osvětlení1 785 000.00   
 Dotace neziskovým organizacím5 000.00   
 Dotace TJ Sokol180 000.00   
 Tělovýchovná činnost5 000.00   
 Záležitosti kultury a sdělovacích prostředků225 000.00   
 Poříz.,zachov. a obnova hodnot míst.významu10 000.00   
 Pěstební činnost35 000.00   
 Silnice1 100 000.00   
 Ostatní záležitosti pozemních komunikací100 000.00   
 Základní škola630 000.00   
 Odvádění odpadních vod273 000.00   
 Mateřská škola3 000.00   
 Příspěvek na provoz ZŠ400 000.00   
 Knihovna12 000.00   
 Záležitosti kultury2 000.00   
 Zachování a obnova kulturních památek50 000.00   
 Sběr a svoz komunálního odpadu303 000.00   
 Sběr a svoz nebezpečných odpadů12 000.00   
 Protipovodňové a protierozní opatření1 000 000.00   
 Vzhled obce a veřejná zeleň385 000.00   
 Nespecifikované rezervy631 000.00   
 Požární ochrana110 000.00   
 Zastupitelstvo550 000.00   
 Volby prezidenta ČR18 000.00   
 Činnost místní správy900 000.00   
 Garáž 100 000.00   
 Ostatní záležitosti pozemních komunikací1 500 000.00   
 Splátka úvěru500 000.00   
 Celkem:15 494 000.00   Rok 2017

 Příjmy Plán Skutečnost
 Financování6 000 000.00   
 Daňové5 000 000.00   
 Nedaňové342 040.00   
 Přijaté dotace ze SR89 800.00   
 Celkem:11 431 840.00   

 Výdaje Plán Skutečnost
 Garáž - KV50 000.00   
 Stroje, přístroje, zařízení - KV58 000.00   
 Nákup pozemku - KV40 000.00   
 Sběr komunálního odpadu305 000.00   
 Využítí volného času - KV250 000.00   
 Členský příspěvek Mikroregion Nechanicko21 060.00   
 Komunální služby a územní rozvoj318 940.00   
 Údržba místních inženýrských sítí20 000.00   
 Pohřebnictví125 000.00   
 Veřejné osvětlení690 000.00   
 Tělovýchovná činnost5 000.00   
 Dotace TJ Sokol180 000.00   
 Dotace neziskovým organizacím20 000.00   
 Pěstební činnost22 000.00   
 Záležitosti kultury a sdělovacích prostředků135 000.00   
 Ostatní záležitosti pozemních komunikací100 000.00   
 Základní škola530 000.00   
 Odvádění odpadních vod73 000.00   
 Silnice1 100 000.00   
 Mateřská škola4 000.00   
 Zachování a obnova kulturních památek50 000.00   
 Knihovna12 000.00   
 Záležitosti kultury2 000.00   
 Poříz., zach. a obnova hodnot míst.významu10 000.00   
 Protipovodňové a protierozní opatření1 000 000.00   
 Vzhled obce a veřejná zeleň382 000.00   
 Nespecifikované rezervy1 308 840.00   
 Zastupitelstvo450 000.00   
 Požární ochrana50 000.00   
 Činnost místní správy1 050 000.00   
 Finanční náklady43 000.00   
 Daň z příjmu PO27 000.00   
 Ostatní záležitosti pozemních komunikací -KV1 500 000.00   
 Venkovní učebna ZŠ - KV1 000 000.00   
 Splátka úvěru500 000.00   
 Celkem:11 431 840.00   Rok 2016

 Příjmy Plán Skutečnost
 Daňové příjmy4 500 000.00   
 Nedaňové příjmy339 500.00   
 Přijaté dotace ze SR83 500.00   
 Financování 5 500 000.00   
 Celkem:10 423 000.00   

 Výdaje Plán Skutečnost
 Dotace včelařům5 000.00   
 Splátka úvěru500 000.00   
 Finanční náklady23 000.00   
 Sběr komunálního odpadu300 000.00   
 Členský příspěvek Mikroregion Nechanicko20 565.00   
 Komunální služby a územní rozvoj17 435.00   
 Údržba místních inženýrských sítí20 000.00   
 Využití volného času250 000.00   
 Veřejné osvětlení655 000.00   
 Pohřebnictví170 000.00   
 Dotace TJ Sokol180 000.00   
 Tělovýchovná činnost5 000.00   
 Pěstební činnost22 000.00   
 Silnice20 000.00   
 Ostatní záležitosti pozemních komunikací2 540 000.00   
 Záležitosti kultury a sdělovacích prostředků110 000.00   
 Odvádění odpadních vod72 000.00   
 Základní škola655 000.00   
 Knihovna12 000.00   
 Zachování a obnova kulturních památek50 000.00   
 Mateřská škola3 000.00   
 Záležitosti kultury2 000.00   
 Vzhled obce a veřejná zeleň400 000.00   
 Pořízení,zachov. a obnova hodnot míst.významu5 000.00   
 Požární ochrana50 000.00   
 Nespecifikované rezervy2 841 000.00   
 Činnost místní správy970 000.00   
 Zastupitelstvo450 000.00   
 Daň z příjmu právnických osob25 000.00   
 Protipovodňové a protierozní opatření50 000.00   
 Celkem:10 423 000.00   Rok 2015

 Příjmy Plán Skutečnost
 Financování3 000 000.00   
 Přijaté dotace ze SR82 300.00   
 Nedaňové příjmy339 700.00   
 Daňové příjmy4 500 000.00   
 Celkem:7 922 000.00   

 Výdaje Plán Skutečnost
 Zastupitelstvo450 000.00   
 Požární ochrana350 000.00   
 Nespecifikované rezervy650 000.00   
 Vzhled obce a veřejná zeleň410 000.00   
 Sběr komunálního odpadu280 000.00   
 Protipovodňové a protierozní opatření200 000.00   
 Členský příspěvek Mikroregion Nechanicko20 480.00   
 Komunální služby a územní rozvoj15 520.00   
 Zachování a obnova kulturních památek50 000.00   
 Údržba místních inženýrských sítí10 000.00   
 Záležitosti kultury4 000.00   
 Knihovna12 000.00   
 Základní školy652 000.00   
 Odvádění odpadních vod72 000.00   
 Mateřské školy3 000.00   
 Ostatní záležitosti pozemních komunikací590 000.00   
 Silnice20 000.00   
 Pěstební činnost22 000.00   
 Pořízení,zachování a obn.hod.míst. významu5 000.00   
 Záležitosti kultury a sdělovacích prostředků145 000.00   
 Tělovýchovná činnost5 000.00   
 Dotace TJ Sokol680 000.00   
 Veřejné osvětlení600 000.00   
 Pohřebnictví400 000.00   
 Činnost místní správy1 000 000.00   
 Finanční náklady26 000.00   
 Ost.záležitosti pozemních komunikací1 000 000.00   
 Využití volného času250 000.00   
 Celkem:7 922 000.00   Rok 2014

 Příjmy Plán Skutečnost
 Daňové příjmy4 200 000.00   
 Financování 1 800 000.00   
 Nedaňové příjmy323 800.00   
 Přijaté dotace ze SR83 200.00   
 Celkem:6 407 000.00   

 Výdaje Plán Skutečnost
 Nespecifikované rezervy541 000.00   
 Vzhled obce a veřejná zeleň220 000.00   
 Protipovodňové a protierozní opatření600 000.00   
 Sběr komunálního odpadu265 000.00   
 Členský příspěvek Mikroregion Nechanicko20 700.00   
 Komunální služby a územní rozvoj72 300.00   
 Potřebnictví295 000.00   
 Údržba místních inženýrských sítí10 000.00   
 Veřejné osvětlení560 000.00   
 Dotace TJ Sokol680 000.00   
 Tělovýchovná činnosti5 000.00   
 Záležitosti kultury a sdělovacích prostředků63 000.00   
 Pěstební činnost22 000.00   
 Silnice20 000.00   
 Ostatní záležitosti pozemních komunikací1 132 000.00   
 Odvádění odpadních vod22 000.00   
 Mateřské školy3 000.00   
 Základní školy334 000.00   
 Knihovna12 000.00   
 Záležitosti kultury4 000.00   
 Požární ochrana350 000.00   
 Zastupitelstvo450 000.00   
 Činnost místní správy700 000.00   
 Finanční náklady26 000.00   
 Celkem:6 407 000.00   Rok 2013

 Příjmy Plán Skutečnost
 Financování2 000 000.00   
 Přijaté dotace ze SR83 700.00   
 Nedaňové příjmy340 300.00   
 Daňové příjmy3 700 000.00   
 Celkem:6 124 000.00   

 Výdaje Plán Skutečnost
 Vzhled obce a veřejná zeleň110 000.00   
 Sběr komunálního odpadu255 000.00   
 Členský příspěvek Mikroregion Nechanicko20 840.00   
 Údržba místních inženýrských sítí10 000.00   
 Komunální služby a územní rozvoj6 160.00   
 Pohřebnictví440 000.00   
 Veřejné osvětlení1 125 000.00   
 Dotace TJ Sokol180 000.00   
 Tělovýchovná činnost5 000.00   
 Záležitosti kultury a sdělovacích prostředků35 000.00   
 Odvádění odpadních vod32 000.00   
 Ostatní záležitosti pozemních komunikací1 282 000.00   
 Pěstební činnost22 000.00   
 Silnice20 000.00   
 Úprava drobných vodních toků50 000.00   
 Mateřské školy3 000.00   
 Knihovna12 000.00   
 Základní školy340 000.00   
 Záležitosti kultury4 000.00   
 Požární ochrana50 000.00   
 Zastupitelstvo450 000.00   
 Činnost místní správy1 646 000.00   
 Finanční náklady26 000.00   
 Celkem:6 124 000.00   Rok 2012

 Příjmy Plán Skutečnost
 Přijaté dotace ze SR133 540.00   
 Daňové příjmy3 250 000.00   
 Nedaňové příjmy353 000.00   
 Přijaté dotace od obcí84 000.00   
 Financování4 400 000.00   
 Celkem:8 220 540.00   

 Výdaje Plán Skutečnost
 Zachování a obnova kult.památek10 000.00   
 Záležitosti kutury4 000.00   
 Knihovna5 000.00   
 Transfery obcím za žáky MŠ a ZŠ142 000.00   
 Základní škola4 681 000.00   
 Mateřské školy3 000.00   
 Odvádění odpadních vod13 000.00   
 Ostatní záležitosti pozemních komunikací107 000.00   
 Silnice60 000.00   
 Pěstební činnost - les20 000.00   
 Záležitosti kultury a sděl.prostředků101 000.00   
 Tělovýchovná činnost5 000.00   
 Dotace TJ Sokol180 000.00   
 Veřejné osvětlení1 025 000.00   
 Pohřebnictví140 000.00   
 Územní plánování60 000.00   
 Komunální služby a úz. rozvoj49 930.00   
 Členský příspěvek Mikroregion Nechanicko20 070.00   
 Sběr komunálního odpadu255 000.00   
 Vzhled obcí a veř. zeleň155 000.00   
 Požární ochrana50 000.00   
 Zastupitelstvo450 000.00   
 Činnost místní správy684 540.00   
 Celkem:8 220 540.00   Rok 2011

 Příjmy Plán Skutečnost
 Financování3 300 000.00   
 Přijaté dotace od obcí70 000.00   
 Nedaňové příjmy418 000.00   
 Daňové příjmy3 300 000.00   
 Přijaté dotace ze SR135 210.00   
 Celkem:7 223 210.00   

 Výdaje Plán Skutečnost
 Obnova hodnot místního významu - varhany30 000.00   
 Územní plánování250 000.00   
 Zastupitelstvo450 000.00   
 Požární ochrana100 000.00   
 Činnost místní správy646 410.00   
 Sběr komunálního odpadu250 000.00   
 Vzhled obce a veřejná zeleň140 000.00   
 Knihovna5 000.00   
 Zachování a obnova kulturních památek - sýpka30 000.00   
 Kultura - dotace neziskovým organizacím2 000.00   
 MŠ59 000.00   
 Silnice300 000.00   
 Ostatní záležitosti v silniční dopravě50 000.00   
 ZŠ3 853 000.00   
 Odvádění odpadních vod23 000.00   
 Chodníky300 000.00   
 Veřejné osvětlení300 000.00   
 Pěstební činnost - les15 000.00   
 Pohřebnictví170 000.00   
 Údržba místních inž. sítí20 000.00   
 Tělovýchovná činnost185 000.00   
 Komunální služby a územní rozvoj19 800.00   
 Jubilanti, akce pro děti25 000.00   
 Celkem:7 223 210.00   Rok 2010

 Příjmy Plán Skutečnost
 Financování3 500 000.00   
 Dotace od obcí105 000.00   
 Dotace ze SR154 800.00   
 Nedaňové příjmy437 000.00   
 Daňové příjmy3 135 000.00   
 Celkem:7 331 800.00   

 Výdaje Plán Skutečnost
 Zastupitelstvo450 000.00   
 Tělovýchovná činnost155 000.00   
 Záležitosti kultury25 000.00   
 Provoz veřejné dopravy50 000.00   
 Ost. zál. v silniční dopravě5 000.00   
 Pěstební činnost15 000.00   
 Silnice300 000.00   
 Ost. zál. pozemních komunikací660 000.00   
 Odvádění odpadních vod23 000.00   
 Mateřské školy50 000.00   
 Základní školy2 972 000.00   
 Obnova hodnot místního významu5 000.00   
 Veřejné osvětlení550 000.00   
 Knihovna5 000.00   
 Záležitosti kultury2 000.00   
 Pohřebnictví485 000.00   
 Údržba inženýrských sítí20 000.00   
 Sběr komunálního odpadu250 000.00   
 Komunální služby a uzemní rozvoj17 560.00   
 Územní plánování500 000.00   
 Vzhled obce a veřejná zeleň140 000.00   
 Požární ochrana6 000.00   
 Činnost místní správy646 240.00   
 Celkem:7 331 800.00   Rok 2009

 Příjmy Plán Skutečnost
 Přijaté dotace od obcí90 000.00   
 Daňové příjmy3 230 000.00   
 Nedaňové příjmy337 500.00   
 Přijaté dotace ze SR56 600.00   
 Financování 4 400 000.00   
 Celkem:8 114 100.00   

 Výdaje Plán Skutečnost
 Činnost místní správy2 266 220.00   
 Tělovýchovná činnost190 000.00   
 Veřejné osvětlení600 000.00   
 Záležitosti kultury a sděl. prostředků30 000.00   
 Obnova hodnot místního významu20 000.00   
 Zachování a obnova kulturních památek300 000.00   
 Pěstební činnost10 000.00   
 Záležitosti kultury2 000.00   
 Silnice600 000.00   
 Knihovna5 000.00   
 Provoz veřejné dopravy250 000.00   
 Ostatní zál. pozemní komunikace1 100 000.00   
 Ostatní zál. v silniční dopravě25 000.00   
 Odvádění odpadních vod20 000.00   
 Územní plánování500 000.00   
 Požární ochrana100 000.00   
 Základní školy940 000.00   
 Vzhled obce a veřejná zeleň200 000.00   
 Zastupitelstvo450 000.00   
 Mateřské školy41 000.00   
 Komunální služby a uzemní rozvoj17 880.00   
 Sběr komunálního odpadu202 000.00   
 Pohřebnictví245 000.00   
 Celkem:8 114 100.00   Rok 2008

 Příjmy Plán Skutečnost
 Přijaté dotace179 580.00   
 Nedaňové příjmy271 500.00   
 Daňové příjmy 3 568 000.00   
 Financování 3 500 000.00   
 Celkem:7 519 080.00   

 Výdaje Plán Skutečnost
 Běžné výdaje5 969 080.00   
 Kapitálové výdaje1 550 000.00   
 Celkem:7 519 080.00