Dnes je středa 22.ledna svátek má Slavomír zítra Zdeněk  
 Úřední deska
 Rozpočet
 Vyhlášky
 Zápisy
 Informace GDPR
 Hlášení obce
 Mikroregion úřední deska
 Veřejné zakázky
 Archiv


00520029    

Úřední deska 

Povolení ke kácení stromu rostocí mimo les na p.č. 689 v k.ú Dohalice   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 17.01.2020 do 02.02.2020
Původce: František Petřík
Značka: 16/2020
Typ: Rozhodnutí

Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 10.01.2020 do 10.02.2020
Původce: KP Hradec Králové
Značka: PUP-4/2015-602
Typ: oznámení

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 07.01.2020 do 31.12.2020
Původce: Obec Dohalice
Značka: SVR/2020
Typ: SVR

Rozpočet obce na rok 2020   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 07.01.2020 do 31.12.2020
Původce: Obec Dohalice
Značka: R/2020
Typ: R

ZŠ Dohalice - Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 07.01.2020 do 31.12.2020
Původce: ZŠ Dohalice
Značka: ZŠ/SVR
Typ: SVR

ZŠ Dohalice Rozpočet na rok 2020   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 07.01.2020 do 31.12.2020
Původce: ZŠ Dohalice
Značka: ZŠ/R
Typ: R

Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o poplatku za komunální odpad   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 17.12.2019 do 01.01.2021
Původce: Zastupitelstvo obce
Značka: Vyhl. č. 1/2019
Typ: Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o poplatku ze psů   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 17.12.2019 do 31.12.2020
Původce: Zastupitelstvo obce
Značka: Vyhl. č. 2/2019
Typ: Vyhláška

Rozpočtové opatření č. 6 /2019   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 16.12.2019 do 30.04.2020
Původce: Obec Dohalice
Značka: RO/6
Typ: RO

Oznámení o ustanovení opatrovníka-KOPÚ v k.ú. Dohalice, včetně ucelené části k.ú.Mžany   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 12.12.2019 do 31.01.2020
Původce: Státní pozemkový úřad
Značka: SPU 500131/2019
Typ: oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vydané podle ustanovení §51a zák. 289/1995 Sb.   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 09.12.2019 do 31.12.2022
Původce: Ministerstvo zemědělství,Odbor hospodářské úpravy a och
Značka: 63920/2019-MZE-
Typ: opatření

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 03.09.2019 do 31.12.2022
Původce:
Značka:
Typ:

VV - Opatření obecné povahy   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 02.09.2019 do 31.12.2022
Původce:
Značka:
Typ:

Prevence požárů - bezpečnostní desatero   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 02.09.2019 do 31.12.2020
Původce:
Značka:
Typ:

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem   - dokument typu xls
Zveřejněno od 26.08.2019 do 26.08.2020
Původce:
Značka:
Typ:

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018   - dokument typu doc
Zveřejněno od 22.07.2019 do 31.06.2020
Původce:
Značka:
Typ:

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018 - rozvaha   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 22.07.2019 do 31.06.2020
Původce:
Značka:
Typ:

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018 - výkaz zisku a ztráty   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 22.07.2019 do 31.06.2020
Původce:
Značka:
Typ:

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018 - příloha   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 22.07.2019 do 31.06.2020
Původce:
Značka:
Typ:

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018 - audit   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 22.07.2019 do 31.06.2020
Původce:
Značka:
Typ:

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018 - ZŠ výkazy   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 22.07.2019 do 31.06.2020
Původce:
Značka:
Typ:

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 05.04.2019 do 31.12.2022
Původce:
Značka:
Typ:

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb.   - dokument typu doc
Zveřejněno od 15.03.2019 do 15.03.2020
Původce:
Značka:
Typ:

SPÚ - KoPÚ Oznámení o ustanovení opatrovníka   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 27.11.2017 do 27.11.2020
Původce:
Značka:
Typ:

Smlouva s KH krajem - Dotace z POV na opravu veřejného osvětlení   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 27.06.2017 do 27.06.2020
Původce:
Značka:
Typ:

KoPÚ - VV ustanovení opatrovníka   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 22.02.2017 do 31.12.2020
Původce: SPÚ
Značka:
Typ:

Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Dohalice   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 21.02.2017 do 31.01.2025
Původce:
Značka:
Typ:

Výroční zpráva za 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím   - dokument typu doc
Zveřejněno od 30.01.2017 do 31.12.2020
Původce:
Značka:
Typ:

KopÚ Dohalice - ustanovení opatrovníka Obec Dohalice   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 09.12.2016 do 09.12.2020
Původce:
Značka:
Typ:

SPÚ - KoPÚ ustanovení opatrovníka J. Sýkora   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 11.04.2016 do 31.12.2020
Původce:
Značka:
Typ:

SPÚ - KoPÚ ustanovení opatrovníka Michal Jaroš   - dokument typu pdf
Zveřejněno od 11.04.2016 do 31.12.2020
Původce:
Značka:
Typ:

Program obnovy venkova obce Dohalice   - dokument typu doc
Zveřejněno od 06.04.2011 do 31.12.2020
Původce:
Značka:
Typ: