Dnes je pátek 5.března svátek má Kazimír zítra Miroslav  
 Úvod
 O obci
 Historie
 Památky
 Služby v obci
 Obecní úřad
 Kontakty Oú
 Aktuality
 Podatelna
 TJ Sokol Dohalice
 SODO Dohalice
 ZŠ Dohalice
 MUDr. Kloudová
 Povodňový portál
 Průtok Bystřice
 Včelaři Dohalice
 Svoz odpadu


00542876    

Památky 


Pomník obětem z války 1866
  Na návsi na parcele č. 36/3 na nízkém hranolovém soklu, vyzděném z kamenných kvádrů a vpředu přecházejícím v umělé skalisko, je velká plastika stojícího lva s mohutnou hřívou drtícího pravou nohou hada. Do umělého skaliska je vpředu zapuštěna mramorová deska s nápisem „BRIGÁDA KNEBEL (183/766)“. Lev údajně původně pochází z některého severoitalského bojiště z 19. století, na toto místo byl převezen z Vídně roku 1900. Lev je vytesán z mušlového vápence.Barokní sýpka
  Mohutná barokní sýpka, popsaná v historii obce, stojící zřejmě na místě staré tvrze.Socha Sv. Jana Nepomuckého
  Socha z roku 1832 je umístěna na návsi.Socha Persea
  Na břehu říčky Bystřice v lukách mezi Dohalicemi a Sadovou stojí jako zbytek bývalého parku při zámku v Sadové, vyhořelého a zrušeného v roce 1744, socha Persea. Jedna z výtvarně nejvýznamnějších pozdně klasicistních plastik v kraji byla vytvořena z hrubozrnného pískovce v roce 1844. Na hranolovitém podstavci z kvádrů, ukončeném profilovanou římsou, stojí v nadživotní velikosti antický oděnec, s helmicí na hlavě, s pláštěm a mečem. V pravici drží kopí, v levé u nohy štít, na němž je v reliéfu hlava Medusy. U nohou sochy had se chystá pozřít žábu. /odtud lidový název žabař/.Kostel Sv. Jana Křtitele
  Původně gotický, nově vystavěný barokně r. 1742 jako klenutá centrálně oválná stavba s lucernou, která se zřítila r. 1888. Na jejím místě byl v letech 1894 – 96 vystavěn nový pseudogotický kostel podle návrhu L. Lábera. Dnes síňové trojlodí s polygonem uzavřeným presbytářem s obdélníkovou sakristií po jižní straně a hranolovou věží před západním průčelím. Trojlodí rozděleno sloupy, celý kostel klenut křížovými žebrovými klenbami.


  Mezi hodnotné objekty, které je třeba zachovat patří především klasicistní statky s architektonizovanou fasádou (povětšině průčelí a štítek pod sedlovou střechou). Tyto stavby svým charakterem výrazně ovlivňují obraz sídla a zároveň dokládají důležité prvky jeho geneze i vývoje.
  Obec Dohalice leží na území, na kterém se odehrávala v podstatě rozhodující fáze Prusko – rakouské války v roce 1866, ve které padly desetitisíce vojáků. Řadou historiků je toto střetnutí považováno za největší a nejkrvavější válečné střetnutí XIX. století v Evropě. Historický význam obce je tak umocněn památníky (kříže, pomníky) z této války, které je nutno chápat nejen jako architektonicky historické objekty, o které je třeba pečovat, ale i jako memento pro další generace.

V této souvislosti je třeba uvést nejhodnotnější hroby a památníky války 1866:

- pomník rakouského setníka Wolfa, kvádrový, směrem k lesu Holá


- pomník rakouského setníka Wolfa, kvádrový, směrem - hrob důstojníka a 18 vojáků, pyramida, na severovýchodním okraji obce


- pomník rakouského setníka Wolfa, kvádrový, směrem - společní hrob, zahrada domu č. 18
Pravděpodobnost archeologických nálezů je na území obce Dohalice dosti velká. Tuto úvahu snad lze dedukovat z objevení fragmentů někdejšího osídlení při těžbě cihlářské hlíny v hliništi bývalé cihelny sousední obce Sadové.


Prohlášení o přístupnosti